Home » General Health » Ett sätt att få skön sömn under natten

Förstår du någon som högt snarkar i sömnen? Möjligen är du inte bekant med att sova bredvid ett sömnapnéoffer. Är det snarkande mycket högt att när du vilar bredvid honom behöver du bära öronproppar eller så ska du lägga kuddar bredvid dina öron bara för att avstå från att höra det överflödiga bullret han gör? Förutom dessa irriterande ljud av snarkning, vilka är några andra symptom på sömnapné?

Problem med sömnapné är en störning som har den karakteristiska indikationen på onormala och djupa pauser under andning under hela sömntiden. Andningspauser eller den förmodade apné kan hända från 5 till 30 gånger på en timme med varje andningspaus som varar från några sekunder till några minuter. Ett offer kan andas tungt när han sover eller till och med vid uppvaknandet.

Det finns mer än några typer av apnöst som består av obstruktiv, central eller en blandning av båda. Om man talar om central sömnapné, är andningsprocessen pausad av bristen på andningsansträngning. Medan det gäller OSA (obstruktiv sömnapné) blockeras personens andning av en fysisk blockad även om det finns ansträngningar i andningsorganen. Normalt gör ett OSA -offer omedvetet svårigheter i sömnen.

33602814_7750651a44

Behandlingar av sömnapné kan innehålla förskrivning till naturläkemedel av en läkare. Du kan till och med köp modafinil sverige för att lösa dina problem. De naturliga behandlingarna av sömnapné kan vara att minska din vikt. Det är bekräftat att personer med större vikter kan drabbas av apné. Du borde till och med kunna hålla dig borta från att dricka alkohol och använda droger som inte ges av läkare. Det är bara för att de saktar ner din andningsprocess. Sov inte på ryggsidan eftersom denna position har en benägenhet att få tungan att stänga dina andningspassager som ökar problemet med att andas medan du sover. Du kan gå online och köp modafinil online eftersom det är effektivt för att lösa din sömnstörning.

Du kan skaffa dig en förvrängning som är en torr ört till ett te. Använd tjockare kuddar när du sover för att göra dig nedslagen från benägenheten att ligga platt på ryggen. På så sätt förblir dina luftvägar helt öppna. Slutligen kan du prova alternativet med modafinil köpa eller ett aminosyramedicin som kallas 5-HTP för att förbättra serotonin i din hjärna för att lugna dig.

Vissa andra behandlingar inkluderar till och med CPAP -maskinen som erbjuder regelbundet positivt tryck i luftvägarna. Den består av en befuktad luft som är associerad med en mask som för in luften i dina luftvägar och bärs när du går och lägger dig. Ytterligare en behandling av sömnapné är kirurgi som kan innefatta att skära den övre sidogommen eller baksidan av halsen för att expandera näspassagen.

Söker en underbar lösning när det gäller modafinil sverige bör vara din största oro för denna sjukdom kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Published at: Recent Health Articleshttp://recenthealtharticles.org

Article Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *